Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кондрашев Павло Васильович

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ Доцент
Механіко-машинобудівний інститут Науковий співробітник